Kuidas joonistada hooneid Google SketchUp`i abil? 0


Marko Palm
Marko Palm,
  • Tarkvara
Hiljuti avaldanud autorid
Erki Oras
Hardi Keerutaja
Raigo Neudorf
Marko Palm
Taavi Õmblus

pilt-tekstuuri-sattimine.jpgEelmises kirjatükis (Kuidas Google Earth`i abil 3D ehitisi joonistada?) tutvustasin Google Building Maker-iga lihtsamate ruumiliste mudelite tegemise võimalust. Seekord toon ühe vanema Eesti kivikiriku mudeli ehitamise najal näite Google SketchUp võimalustest.

Joonistatavaks kirikuks valisin ma Püha kiriku Saaremaal, mida hakati ehitama juba umbes 13. sajandi teisel poolel. Algselt oli põhiliseks ehitusmaterjaliks puit, kuid juba pea sajand hiljem algasid ümberehitustööd kivist kindluskirikuks. Tänasel päeval on Püha kirik endiselt kasutuses ja restaureemistöödega muutub iga aastaga järjest väärikamaks ja ilusamaks.

Leia võimalikult palju infot joonistata hoone kohta?
Alustasin sellest, et tegin väikese taustauuringu Google Earth programmis ja vaatasin järgi, ega keegi ei ole minust ette jõudnud. Aktiveerisin kihtide (layers) alt linnukesega „3D Buildings“, et lubada 3D hoonete kuvamine. Kiriku kohal lasus suur tühjus. Väga hea, sain projektiga edasi minna.

Järgmiseks leidsin Google-st kiriku nime otsingu peale viite http://kirikud.muinas.ee ja see tegi minu elu palju lihtsamaks. Olin just pead vaevanud selle üle, kust saaksin leida kiriku mõõtmed. Sellel lehel on olemas väga detailsed mõõtmisjoonised nii Püha kui ka mitmete teiste Eesti kirikute kohta. Kiriku mudelit hakkasin ehitama põhiplaani joonisele.

Esimesed sammud programmi kasutamisel
SketchUp-is vali uue projekti esmalt tavapärane: File -> New.

Mudeli asukoha määratlemiseks kaardil vali seejärel: File -> Geo-location ->Add Location.

pilt1a.jpg

Select Region käskluse abil saad määrata asukoha piisavalt täpselt. Nupp Grab fikseerib valiku.

pilt2a.jpg

Joonistamist alusta hoone asukohast, kontuuridest
SketchUp sisestab automaatselt Sinu valitud asukoha aerofoto alustatud projekti. Selle järgi saad lihtsamalt määrata hoone asukoha ja suuna ilmakaarte suhtes. Kirik ise on jäädvustunud suure valge laiguna, mille piirjooned on kergelt märgatavad.

pilt3.jpg

Sellesama valge tausta peale hakkasin ehitama mudelit. Sisuliselt ei ole vahet, kas alustada kohe kontuuride joonestamist ja ruumiliseks muutmist või importida aluseks joonis ja püüda selle järgi jooni tõmmata. Mina valisin viimase variandi, sest mul oli täpne joonis kohe võtta. Jooniseks seesama pildifail, mille leidsin http://kirikud.muinas.ee lehelt.

Pildifaili importimine
Pildi importimisel on kolm võimalust:

1. “Use as image“ – saad kasutada pildifaili projektis eraldi pildina ning lisaks SketchUp ruumis ringi tõsta ja suuremaks ning väiksemaks teha.
2. „Use as texture“ – saad kasutada pilti ainult joonistatud pinna tekstuurina.
3. „Use as new matched photo“ – saad pildil määrata ruumilise eseme otsad/servad ja nii luua automaatselt kolmemõõtmelise kujundi, millel on kohe fototekstuur peal.

Mina valisin neist praegu esimese: File -> Import -> Use as image.

pilt4a.jpg

Teist valikut läheb vaja hiljem, kui hakata valmis mudelit fototekstuuriga katma. „Use as new matched photo“ kasutamine nii keerulise projekti juures tulemust ei anna, pigem sobib lihtsamate kujundite nagu kohver, tellis, kast ja muu sellise joonestamiseks.

Saad pildi laotada õigesse kohta maastikul. Peale asukoha valikut on võimalik hiljem pildi asukohta veel muuta ja pilti ennast suuremaks/väiksemaks venitada.

pilt5a.jpg

Hoone mõõtkavasse seadmine
Enne kui veel mudelit joonestada, on mõistlik üle kontrollida, et pilt oleks SketchUp programmis õiges mõõtkavas. Selleks vali ülalt menüüst „Tape Measure Tool“ ehk mõõdulindi tööriist. Mõõda ära joonisel näiteks mingi seina pikkus, mille mõõte päriselt tead.

Mina mõõtsin joonisel märgitud skaalat. Suurendasin põhiplaani pilti seni, kuni 5-le meetrile pildifaili skaalal vastas 5m Sketchup programmi mõõdulindi tööriistaga mõõtes. Mudel peaks olema õigetes mõõtudes selleks, et see hiljem vastu võetaks ja Google Earth-i üles pandaks. Kui sa ei plaani mudelit teha teistega Google maailmas jagamiseks, siis võid muidugi kasutada oma fantaasiat ja teha mudeliks ükskõik, mida ja mis mõõtudes.

pilt6a.jpg

NB! Vajadusel saad valitud pildifaili või muid ruumilisi ja kahemõõtmelisi objekte suuremaks ja väiksemaks teha siit: Tools -> Scale.

Kihtide kasutamine joonise tegemisel
Kujundusprogrammidega sarnaselt on võimalik kasutada eri kihte (Layers), et oleks lihtsam toimetada. Saad kihte vajadusel peita või hoopis kustutada. Võid teha uue kihi näiteks nimega HOONE.

pilt7a.jpg

Edaspidi on võimalik hakata loodud kihile hoone kontuure joonistama. Mina jätsin põhiplaani ja hoone eraldi kihtidele, et need üksteist segama ei hakkaks. Kõige lõpus kustutasin lihtsalt põhiplaani kihi ära.

Milliseid tööriistu Sketchup`s kasutada saad?
Vaatame enne mudeli edasi ehitamist kiirelt üle need tööriistad, mida peagi vaja läheb.

Select – tööriist, mida saad kasutada valikute tegemiseks.
Line – joonestamise tööriist, saad tõmmata jooni punktist punktini.
Rectangle – valmis ristkülikute/ruutude joonestamiseks.
Circle – ringide joonestamiseks.
Arc – asendamatu abimees kaarte tegemiseks.

Eraser – vana ja hea juba MS Paint`i aegadest tuttava kustukummi ülesandeks on kustutamine.
Tape Measure Tool – mõõdulint vahemaade mõõtmiseks ja märkejoonte tegemiseks.
Paint Bucket – lubab tekkinud pinna ära värvida või lisada fototekstuuri.
Push/Pull – tõmbab või lükkab 2D pinnast välja 3D objekti.
Move – lubab valitud eset kõigis suundades ringi tõsta.

Rotate – lubab valitud eset iga nurga alla pöörata.
Offset – võimaldab juba olemasolevast objekti äärest luua samakujulise, vajaliku vahemaa võrra suurema või väiksema uue piirjoone.
Orbit – lubab vaatevälja tööaknas keerata nii nagu mugavam.
Pan – lubab tööaknas vaatepilti vajalikus suunas nihutada.
Zoom – lubab mudelile läheneda või kaugeneda.

Esimeste joonte tegemine mudelisse
Kui valid joonestamise tööriista Line (pliiatsi kujuline ikoon) ja tõmbad uue joone, siis näitab programm all paremas nurgas tõmmatud joone pikkust. Sama kehtib kõigil telgedel ehk siis nii pikkus laius kui kõrgus on väga lihtsalt joonistamisel määratavad.

Kui joon tõmmata, tuleks tekitada suletud ring, et joonistatud kujutis muutuks seest halliks. Siis on võimalik seda pinda (Face) Push/Pull tööriistaga kolmemõõtmeliseks teha.

Kui hall pind ise ei teki, võimalik Line tööriistaga joonistada kujutise sisse jooned nurgast nurka, nii, et tekiksid kolmnurgad kujundi sisse. Kõik see tundub keeruline, aga artikli lõpupoole toodud viiteid lähemalt uurides leiad abimaterjale. Neid õppevideoid vaadates saad peagi hea ülevaate mismoodi see loogika toimib.

Tasapisi hakkab mudel kuju võtma:

pilt8a.jpg

Minu jaoks oli mudelit ruumiliseks tehes kõige raskem jälgida, et kahe kõrvuti asetseva ruumilise objekti vahele ei tekiks kogemata joonestamise pragusid. Igasugu ühenduskohad ja täpsemad joonetõmbed tuleks teha küllaltki suure suurendusega. Nii on endal lihtsam ja pole vaja hiljem parandustöid teha.
Peale mõnetunnist nokitsemist hakkab kiriku kuju tasapisi äratuntavaks muutuma

Procurement Assistant, UN-Habitat, Ulaanbaatar, Mongolia

 
Closed
United Nations Human Settlements Programme UN-HABITAT Mongolia Office Room #701, Max Tower, Builder’s Square 4/4, Ulaanbaatar-211238, MONGOLIA Tel: +976-11-322711, Fax: +976-11-322711 [email protected] VACANCY ANNOUNCEMENT The United Nations Human Settlement Programme-UN HABITAT in Mongolia announces vacancies for following posts for its Community Led Ger Area Upgrading project in Ulaanbaatar City. Background of the Project: As a step towards implementation of the Citywide Pro-poor Ger Area Upgrading Strategy which was approved by the Mayor’s Council in 2007 “Community Led Ger Area Upgrading in Ulaanbaatar” project has been developed to address problems of infrastructures and services. The project is being implemented in 5 selected Ger Areas since September 2009. The positions under the project need to be filled in following standard recruitment process of UN. The positions announced and their types of contract are tabulated below. S.N. 1 Post Procurement Assistant Type of Contract Service Contract (SC) Number 1 Submission of Application: • • Interested Mongolian Citizens with required English language skill should submit their applications in hard copies within a sealed envelope clearly indicating post name they applied for. Applications shall comprise of the following: o One page cover letter explaining your interest and suitability for the position you wish to apply. o CV o Completed UNDP Personal History Form (P11 form). o A copy of Social Insurance book. o A copy of university diploma(s). Qualifications and Experience required for each position is clearly stated in the respective “Terms of Reference”. Hard Copies of the “Terms of Reference” for announced positions and P11 forms are available upon request from UN-HABITAT Mongolia Office located at Room No. 701, Max Tower from 1000-1700 hours every working day within 18th of February 2011. Terms of References and P11 forms can be downloaded from the website: http://www.undp.mn/eannouncement.html or http://www.un-mongolia.mn/web/jobs.html Applications should reach UN-HABITAT office by 1700 hrs by Monday 21th, February 2011. Applications received after the closing date mentioned above will not be considered. Only short listed candidates whose applications correspond to the required qualifications and experience will be contacted for the test and interview. • • • • • • UN-HABITAT Mongolia Office, Room No 701, Max Tower, Builder’s Square 4/4, Ulaanbaatar, Mongolia, Tel: +976 (11) 322711; Fax: + 976 (11) 322711; Website: http://www.undp.mn United Nations Human Settlements Programme UN-HABITAT Mongolia Office Room #701, Max Tower, Builder’s Square 4/4, Ulaanbaatar-211238, MONGOLIA Tel: +976-11-322711, Fax: +976-11-322711 [email protected] АЖЛЫН ЗАР Нийслэлийн Засаг даргын зөвлөлийн хурлаар 2007 онд батлагдсан Улаанбаатар хотын гэр хороолол бүхий бүсийн хөгжлийн стратегийг хэрэгжүүлэх нэг алхам болох Улааанбаатар хотын гэр хорооллын нөхцлийг оршин суугчдын оролцоотойгоор сайжруулах төсөл 2009 оны 9 сараас хэрэгжиж эхэлсэн ба Улаанбаатар хотын гэр хорооллын сонгосон 5 хэсэг газарт нөхцөл сайжруулах, дэд бүтэц, суурь үйлчилгээг иргэдэд хүргэх чиглэлээр үйл ажиллагаа явуулж байна. Үүнтэй холбогдуулан НҮБ-ХАБИТАТ-ын Монгол дахь салбар Улаанбаатар хотын гэр хорооллын нөхцлийг оршин суугчдын оролцоотойгоор сайжруулах төсөлдөө дараах ажлын байруудыг зарлаж байна. Ажлын байрны шалгаруулалт НҮБ-ын ажилд сонгон шалгаруулж авах журмын дагуу явагдана. Холбогдох гэрээний төрлийг доорх хүснэгтэд үзүүлэв. Д/д 1 Ажлын байр Гэрээний асуудал хариуцсан туслах ажилтан Гэрээний төрөл Service Contract (SC) Тоо 1 Бүрдүүлэх материал: • Дээрх ажлын байрыг сонирхож байгаа, зохих түвшний англи хэлний мэдлэгтэй Монгол улсын иргэд дараах материалуудыг бүрдүүлж ирүүлнэ Ò¯Ò¯. o Нэг хуудас ажилд орохыг хүссэн өргөдөл o Товч намтар (CV) o НҮБ-ын Хөгжлийн хөтөлбөрийн Хувь хүний мэдээллийн маягт (P11) o НДД-ийн дэвтрийн хуулбар o Дипломын хуулбарууд • Дээрх материалуудыг дугтуйнд хийж битүүмжлэн 2011 оны 2-р сарын 21-ний 17:00 цагаас өмнө НҮБ-ХАБИТАТ-ын Монгол дахь салбарын байранд авчирч өгнө. Өргөдөл гаргаж буй ажлын байранд тохирч буй гэсэн үндэслэлээ өргөдөлдөө бичсэн байна. Хугацаа дууссанаас хойш материал хүлээн авахгүй. • Зарласан ажлын байрны тодорхойлолт болон P11 маягтыг Макс цамхагийн 7 давхар, 701 тоот өрөөнд байрлах НҮБ-ХАБИТАТ-ын салбарын байрнаас 2011 оны 2-р сарын 18-ны өдрийг дуустал өдөр бүр 10:00-17:00 цагийн хооронд ирж авах эсвэл http://www.undp.mn/eannouncement.html болон http://www.un-mongolia.mn/web/jobs.html вэбсайтуудаас татаж авч болно. • Зөвхөн шаардлагад нийцэж тэнцсэн хүмүүсийг шалгалт, ярилцлаганд урина. Монгол улс, Улаанбаатар 211238, Барилгачдын талбай 4/4, Макс цамхаг, 7 давхар, 701 тоот өрөө Утас: +976 (11) 322711; Факс: + 976 (11) 322711; Вэбсайт: http://www.undp.mn UNDP, 12 United Nations Street, Sukhbaatar district 46, P.O.Box 1009, Ulaanbaatar, Mongolia, Tel: +976 (11) 327585; Fax: + 976 (11) 326221; Satellite Tel: 873 382 420 350/1; Satellite fax: 873 382 420 352 Website: http://www.un-mongolia.mn/~undp , e-mail: [email protected], [email protected]


UNjobs Association of Geneva - Geneva, Switzerland - @UNjobs
Not an official document of the United Nations